Det är dags friska upp din medvetenhet kring dina friheter (eller brist på densamma) nu när samhället mer och mer går över till ett kontantlöst och mer bevakat samhälle. Det är åtminstone vad vi kan konstatera efter alla avslöjanden av Glenn Greenwald på The Guardian (han har sedermera slutat på The Guardian) via Edward Snowden. Man kan förstås förneka att vi på något sätt är begränsade i vårt dagliga liv men tittar man på de tekniska lösningarna på plats för att styra oss och våra dagliga vanor så inser man att möjligheterna att påverka oss är större nu än någonsin tidigare. Man kan exempelvis försöka göra något i sitt liv utan att det registreras i en databas någonstans med översyn från någon myndighet eller rentav av privata intressen. Ett av de områden som jag vill belysa och som påverkar vårt liv och vår frihet är den om användningen av kontanter. Om det är något som ger oss en frihet så är det just användningen av kontanta medel när vi handlar varor och tjänster. När vi betalar med kort registreras transaktionen, inte bara i butiken utan även hos banken och de mellanhänder som är kopplade till transaktionen via olika betalningslösningar.

Just möjligheten att sälja vidare uppgifter om våra ekonomiska förehavanden förekommer i andra sammanhang helt orelaterat till kontanter och kortbetalningar. Ett ypperligt exempel på detta var avslöjandena förra våren om att SEB och statliga SBAB sålde uppgifter om deras kunder som nekats bolån till finansinstitut mer intresserade att ta över dessa till högre räntor, bland annat Bluestep. Bankerna gjorde givetvis en helomvändning efter avslöjandena men detta visar på ett exempel där banker trots banksekretessen sålde vidare kunduppgifter. Trots helomvändningen har jag inte sett något vite eller straff utdelat till bankerna för detta från Finansinspektionen. Möjligen räckte ett varningens finger men man har testat gränserna. Nästa hållplats är att få politiker att ändra detta så banker tillåts sälja vidare dessa och även andra uppgifter. Just här kommer min ”oro” in för detta handlar ju trots allt om de som troligen utfärdat de bankkort som du och jag använder för våra dagliga transaktioner i affärer och på olika köpställen både i den fysiska världen och på Internet. Huruvida sådana beslut ser dagens ljus eller ej lämnar jag osagt. Ni kan förstås protestera att det vore helt omöjligt och orimligt men när man börjar tänja på gränserna så är det inte längre långt till nästa hållplats.

Det fungerar nämligen så att man testar gränserna och där man inte tillåts gå ser man till att vägarna byggs. Om möjligt kan bankernas snedsteg avskrivas helt men det lämnar ett utrymme för andra aktörer att ta vid att testa gränserna då straff tycks utebli. Det är redan så att man använder kundkort och ”bonuskort” på diverse köpställen. Dessa är redan bundna med villkor om att köpstället får behandla uppgifterna och inte sällan sälja vidare dessa. Dessa ”betalkort” kommer mer och mer att integreras med ditt bankkort. Det finns redan ett exempel på detta och jag väljer att lyfta Statoil där man kan koppla sitt bankkort till Statoil och därigenom åtnjuta ”kundrabatter” enbart genom att använda sitt betalkort. Detta låter förmånligt och smidigt för gemene man men innebär också vissa risker. I Statoils fall kallas denna ”tjänst” för ”EXTRA” så Statoil EXTRA ger dig möjligheten att utnyttja kundrabatter och tjänster via ditt bankkort. Till saken hör att det finns en hel del intressanta skrivningar i avtalstexten för tjänsten ”Statoil EXTRA”:

…Syftet med registreringen är att sköta administrationen av Statoil Extra Kontot, såsom att administrera rabatter och erbjudanden, att genomföra marknads- och kundanalyser samt att göra såväl generell marknadsföring som riktad direktreklam via post, samt om Kunden, särskilt samtyckt till det, riktad direktreklam via sms och e-post till Statoil Extra Kunder. Inom ramen för Statoil Extra analyseras information om inköp på varugruppsnivå. Personuppgifterna behålls i kundregistret under avtalstiden och därefter men sparas dock inte längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen. Uppgifter om vilka varugrupper som inköpts behandlas inte av Statoil under mer än tjugofyra (24) månader från det att köpet genomfördes. Behandling av personuppgifter kan också ske av företag som Statoil samarbetar med, t.ex. avseende analys, tryck, distribution och i marknadsföringssyfte. Utöver detta kan Statoil enligt lag vara tvingat att lämna ut uppgifter till annan. Statoil Extra Kunden medger att personuppgifter får lämnas ut till samarbetspart eller liknande i marknadsföringssyfte. Statoil äger på automatisk väg, genom samkörning med andra digitala personregister, t.ex. SPAR och Centrala Bilregistret, uppdatera och tillföra kundregistret sådana personuppgifter som utgör en förutsättning för effektiv och god kund och registervård, såsom t.ex. korrekta namn och adressuppgifter för såväl post, internet som telekommunikation. Uppgifter från sådana register kan också komma att användas i samband med riktad marknadsföring

Det kan förstås kännas långsint att detta på något sätt skulle vara till kundens nackdel då man tänker att det faktiskt ger kunden förmåner. Vad som dock måste tas in i allt detta är vilka samarbetsparter Statoil har och vilka ”analyser” de faktiskt gör. Lek med tanken att det du handlar rapporteras till samarbetspartners. Helt plötsligt börjar du få hem gratiskondomer, riktad reklam som på något sätt avslöjar dina köpvanor eller varför inte att de samkör registret med sociala myndigheter för att upptäcka om du har andra inkomster. Nu är det väl inte meningen att man ska ha andra inkomster än de man får från socialen via bidrag om man nu går på socialbidrag men man kan faktiskt behöva låna pengar och då är det inte roligt om det avslöjas och få motsvarande mindre pengar för att sedan inte ha råd att betala tillbaka lånet. Detta är förstås rent hypotetiskt och rentav trams av mig men jag vill visa hur långt det kan gå när vi blir mer och mer styrda med våra köpvanor.

Ett annat exempel som inte direkt är relaterat till just ditt betalkort men som ändå kan kopplas till dig och andra tjänster som sedan är kopplade till ditt bankkort. Jag vill nämna handscanners som är vanliga på köpcentra och som ger dig friheten att fritt plocka varor och sedan ”taxa ut” via en terminal när du är klar (om du inte råkar få en avstämning förstås). Dessa ger dig friheten att själv registrera dina varor men det ger också butiken en ypperlig möjlighet att spåra din väg i butiken. Inte bara kan man se vilka varor du köper utan även i vilken ordning du plockar dom och hur du rör dig i butiken. Man kan sedan genom denna information flytta varan du brukar köpa till ett område i butiken där de vet att du är mer benägen att handla annat också (som du troligen inte behöver) eller varför inte flytta varor de vill ha sålt dit där just din målgrupp är mest benägen att gå. Möjligheterna är många att styra dina köpvanor. Möjligheterna blir många dimensioner större när butiker sedan säljer vidare dina köpvanor. Ett färskt exempel på detta är varför ICA valde att flytta energidrycker till området där man hittar schampo och smink i affären, istället för att låta det stå kvar där man hittar övriga drycker bland läsk, öl och annat drickbart.

Som av en händelse så finns det en intressant artikel om just dessa risker hos CNBC av Scott A. Shay. Han går rentav rakt på sak och introducerar ett nytt ord för denna form av styrning och kontroll (nytt o nytt, men min blogg är nog den enda svenska bloggen som använder ordet i skrivande stund), nämligen ekongularitet som beskriver s.k. ekonomisk singularitet där han menar att omfattningen av övervakning och möjligheterna att styra våra köpvanor blir så stora att man i stort sett kan styra våra liv precis hur man vill:

Econgularity, shorthand for economic singularity, is an ugly word I created to describe an unfortunate approaching moment in time when our current technological snooping prowess, the ease of big data manipulation and our sprint to a cashless economy will converge. This will happen in such a way as to permit governments to exercise incredibly powerful control over all human behavior.

Så här beskriver han hotet från det kontantlösa samhället i anslutning till ett klipp (se nedan):

…Already we’re very used to fraud alerts that will screen transaction, credit cards, you’ve probably been turned down from time to time when a transaction seems a little suspicious. it wasn’t our bank. but we are all used to it, it’s very benevolent. but these same technologies essentially allow any government agency that wants to to have a total view as to what we’re doing and ultimately what i’m worried about is it could mean also control

Artikeln går under kategorin ”must read” då den beskriver de största hoten med ett kontantlöst samhälle och även Sverige nämns som ett land där transaktioner med kontanter är nere på 3%. Huruvida den siffran stämmer eller ej spelar mindre roll i sammanhanget för den allmänna känslan är att kontanthanteringen i Sverige har minskat senaste åren och den fortsätter minska i takt med att fler och fler överger kontanter som betalningsmedel. Vill man bli mörkrädd kan man läsa vidare i artikeln om hur amerikanska regeringen mer och mer styr vad vi får och inte får göra med våra digitala pengar. Jag skriver ”vi” eftersom detta påverkar oss i Sverige också. Inte minst eftersom de företag med betallösningar som verkar i USA även verkar i Sverige, företag såsom VISA, MasterCard och PayPal. Läs artikeln och se klippet nedan.

Källor:
http://www.svd.se/naringsliv/branscher/bank-och-fastighet/storbanker-saljer-ratade-kunder-vidare_8072082.svd
http://blog.svd.se/neurathsbors/2013/04/11/bade-seb-och-sbab-backar/
http://www.cnbc.com/id/101266173
http://video.cnbc.com/gallery/?video=3000233521

Världen gick inte under 21:a december 2012 så då kom 2013 och med den en hel del intressanta händelser. I sedvanlig ordning sammanfattar jag nedan året som gått med de inlägg jag gjort under året.

 1. Januari
 2. Februari
 3. Mars
 4. April
 5. Maj
 6. Juni
 7. Juli
 8. Augusti
 9. September
 10. Oktober
 11. November
 12. December

Trevlig läsning!


Januari:

Internationella Rödakorskommittén varnar för utvecklingen i södra Europa – Röda korset varnar för utvecklingen i Europa och förbereder sig genom att ta fram en strategi för att hantera den djupa kris som pågår och som väntas förvärras.
Hushållens lånefest når nya höjder och med den uppdagas en bieffekt av skuldslaveriet på arbetsmarknaden som kan försvaga fackens roll i den kommande djupa lågkunjunkturen – En intressant bieffekt av hushållens skuldsättning är en försvagning av landets fackföreningar och deras inflytande på arbetsmarknaden.
En av kämparna mot SOPA har gått ur tiden – En av kämparna mot SOPA, Aaron Swartz tog sitt liv.
Det är allvar nu, Ryssland varnar för valutakrig samtidigt som många länder står i startgroparna för en global kapplöpning mot botten för sina respektive valutor – Jim Rikards pratar om det pågående valutakriget:

Dagens Industri ställer frågan till Riksbanken som nyhetsmedier i andra länder ställt sina respektive centralbanker: ”Var är vårt guld?” – Ingen risk att Riksbanken tar hem guldet såsom Tyska Bundesbank gör/gjorde men frågan ställdes.
Ännu ett skott avfyrat i det globala valutakriget – Jens Weidmann talar om riskerna med att centralbankerna förlorar sitt ”oberoende”.
Charles Biderman: ”59% av investerarna tror nu, på grund av det som utspelat sig de senaste 5 åren, att centralbanker och regeringar alltid kommer att komma till deras räddning” – Ett klipp med Charles Biedermann där Fed erkänner att man haft fel (klippet ej tillgängligt mer).
Pajkastning mellan Riksgälden och Riksbanken, dags att vara orolig eller bara luta sig tillbaka och betrakta dåraktigheterna? – Riksgälden kritiserade Riksbanken i ett PM och pajkastningen var i full gång.
Helgklipp: Max Keiser varnar att ”det är kört” för Storbritannien – Max Keiser ger sin syn på den brittiska ekonomin:

Belgiske parlamentsledamoten Laurent Louis förklarar varför han inte stödjer belgiska insatser i Mali, förbered dig på att tappa hackan – Belgisk parlamentsledamot lyfter upp påståenden som går under kategorin ”konspirationsteori” på ett sätt som politiker sällan (snarare aldrig) gör annars.
Filmklipp: The Business of War: SOFEX – När krigsherrar leker så gör de det bl.a. på SOFEX.


Februari:

Det tar tid att vända ett skepp, särskilt när skeppet är fullastat med skuldslavar – 7 av 10 vill att sparande ska vara ett obligatoriskt ämne. Synd att det handlar om gymnasiet och inte grundskolan där problemen börjar.
Rymdbumling passerar jorden på ett avstånd som är närmare än många väder- och kommunikationssatelliter – En rymdbumling (a.k.a. asteroid) passerade innanför det område där väder- och kommunikationssatelliter befinner sig.

George Soros om skuldkrisen i Europa, Japan, USA och en massa annat – George Soros uttalar sig om skuldkrisen och mycket annat:


EU-Parlamentets talman kräver hemlig omröstning för att inte riskera att ledamöterna inte blir omvalda i parlamentsvalet 2014 – EU-parlamentets talman Martin Schultz vill ha hemliga omröstningar för att parlamentsledamöterna inte ska riskera att inte bli omvalda efter omröstningar i känsliga frågor.
Till er som tror att jorden går under den 15:e februari, sorry inte denna gången heller – NASA fick gå ut med information om asteroiden som skulle passera nära jorden och att den ej utgjorde ett hot mot jorden.
För eller emot EU? Om du är emot är du målet för EUs nya kampanj för att ”korrigera” åsikter om EU – EU visade att man var redo att ”korrigera” avvikande åsikter om EU genom propaganda och mycket mer.
Medan människor oroar sig för en asteroid som kommer att passera på säkert avstånd från jorden så slår en meteorit ner i Ryssland och skapar panik i flera städer – Och medan asteroiden som skulle passera när men på säkert avstånd upptog mångas uppmärksamhet så slog en asteroid/meteorit ner i Uralbergen i Ryssland och orsakade stor förödelse.

Peter Schiff: Att inte få sina pengar återbetalda är samma sak som få betalt med värdelösa pengar – Peter Schiff pratar om läget i världen och vad som väntar.
Galago utforskar Fredrik Reinfeldts visioner från hans bok ”Det sovande folket” – Galago drog tillsammans med Aftonbladet Kultur igång ett podcastprojekt där man utforskade bland annat Fredrik Reinfeldts bok ”Det sovande folket”.
Arbetsförmedlare skämtar om att döda fast anställda och ersätta dom med visstidsanställda – Det finns många sätt att marknadsföra sig på som arbetsförmedlare, detta är nog ett av de mindre bra sätten.
Hästköttskandalen vill inte sluta växa – Skandaler vi minns förra året. Hästköttskandalen. Kanske inte så mycket för att det var hästkött men snarare behandlingen och köttets kvalitet.
Max Keiser intervjuar Antal Fekete – Som det låter. Max Keiser intervjuade många, bland många även Antal Fekete.


Mars:

Max Keiser intervjuar Antal Fekete – Del 2 – Andra avsnittet av Keiser Report där Max Keiser intervjuar Antal Fekete om ekonomin och politiken i Europa och mycket mer.
Söndagsflum: Nu ligger första delen i ‘Flumskolan’ uppe för allmän lyssning – Och så lades flumskolan ut för allmän lyssning.

Eurogruppens ordförande varnar för valutakris i Storbritannien men hav förtröstan, det pågår INTE ett valutakrig [/ironi] – Skitsnacket duggade tätt och så även från eurogruppens ordförande.
Ensamstående förälder med två barn & en bristfällig kollektivtrafik kan bara betyda en sak: En ny bil & så passar vi på att säga ”Tack & Hej Veolia!” – 2013 blev året då jag köpte bil. Första bilen sedan 2008. Jag skäms inte då jag mer eller mindre blev tvungen för att klara av min vardag.
Mannen som, när situationen blir allvarlig, bara kunde ljuga börjar tala sanning? – Förre eurogruppens ordförande och numera Luxemburgs premiärminister uttalade sig om situationen i Europa.
Kyle Bass: ”Om vi har rätt om Japan så kommer det som håller ihop den regionen att rivas sönder” – Kyle Bass utfäste en varning om Japan


Cypern är inte Grekland och väljer att utplåna 10% av spararnas kapital i ett handslag för att rädda bankerna – Cypern blev föregångslandet för s.k. bail-ins dvs att man tog spararnas kapital för att täcka bankens förluster.
Helgklipp: Thomas Drake om USAs skuggregering – Förre högt uppsatte chefen på NSA uttalar sig om USAs planer för avlyssning och mycket mer.
Svenskar med pengar i cypriotiska banker: Var glada! Både IMF & tyska finansministern ville ta hela 40% av besparingarna från konton på Cypern för att rädda bankerna – Skrämmande nya fakta uppdagades kring det ”räddningspaket” som Cypern drev igenom där man hade planer på att ”konfiskera” upp till 40% av spararnas kapital för att rädda bankerna.
Först kom de för cypriotiska spararnas pengar men jag brydde mig inte för jag hade inga pengar på Cypern – Mer om Cypern och varför vi bör bry oss trots att det ”bara” handlade om Cypern.
Planering för vidareutveckling av bloggen och skapandet av eventuella nya format – Planer för bloggen som aldrig blev verklighet, mest pga personliga skäl. Får återkomma när dessa blir aktuella igen.
Reggie Middleton pratar om Cypern och om flera europeiska banker som begår grova bedrägerier – Reggie Middleton om vad som pågår hos bankerna i Europa.

Peter Malmqvist om bankskatten på Cypern: ”Det är ingen konfiskation eller någonting sånt” och det kan förstås inte hända i Sverige (/ironi) – Peter Malmqvist gör ett försök att tolka bankskatten på Cypern och att vi inte har något att oroa oss för…
Slutet på oljesamhället – Bloggaren och författaren Lars Wilderäng höll föreläsning om bl.a. peak oil.


April:

Medan driftstörningar hos TDC slog ut Internet och telefoni hos många av landets kommuner, landsting, apotek och företag fanns ingen information att tillgå från Krisinformation.se – Det började med driftstörningar men visade sig sedan vara ganska omfattande sådana:


Krisinformation.se svarar på kritiken från @Centrifugen angående utebliven/försenad information efter driftstörningarna hos TDC – Krisinformation.se svarade på kritiken
Uppdatering kring kommande ändringar på bloggen – Uppdateringarna uteblev pga personliga skäl.
Sämsta kvartalet för PC-försäljningen globalt sedan mätningarna började 1994 enligt IDC – PC-försäljningen dök dramatiskt och troligen är det här någonstans som man kunde konstatera att pekplattor och mobiler tagit över på allvar.
Helgklipp: Hugh Hendry pratar om investeringar och marknader – Spekulanten, investeraren och hedgefondförvaltaren Hugh Hendry gav sin syn på marknaden:

Låt oss skänka en tanke till de som köar till detta hyresobjekt – Bostadskön i Växjö var lång…
Söndagsklipp: För att vi inte kan få nog av Kyle Bass – Kyle Bass talade igen om utsikterna, Japan och diverse annat.


Maj:

Vad händer nu & i framtiden? – Uppdatering kring bloggen och mycket annat.
José Manuel Barroso: Euron överlevde krisen – Det vanliga skitsnacket under året från EU-presidenten.
Kovändning hos Daily Telegraph om Spanien och en repetition om ESM och varför just Spanien är i fokus – Daily Telegraph skrev om Spanien, ESM och varför allting hängde ihop.
Dagens roligaste tweet – Från EU-presidenten själv:


Europas mest skrämmande graf – Ungdomsarbetslösheten…


Juni:

Inflyttningsfesten i växthuset avklarad! – Det var dags för en uppdatering kring min privata syssla, hemodlat!
David A. Stockman: ”Det är ett farligt casino” – David A. Stockman pratade om börsen som han kallade för ett casino:

”När man offrat demokrati och systemet ändå faller så finns redskapen för kontroll och bevakning av befolkningen redan på plats” – Ett viktigt uppvaknande för allmänheten kan vara när samhället slutar fungera och alla verktyg för ett totalitärt samhälle redan finns på plats.
Helghumor: ”Krisen i eurozonen är över!” – Detta fick vi höra många gånger under året som gått.
Cyperns president kryper till korset och erkänner att bankernas inlånade medel inte räcker… hoppas nu på hjälp (mer lån) från EU (läs: Tyskland) – Cypern … igen!
USA kan slå ut datorer och teknisk utrustning var som helst i världen så länge det är anslutet till Internet – Detta var innan NSA-skandalen uppdagades, nu vet vi!
Cypern blev mallen för Europa trots allt och alla med över €100.000 på kontot kan börja svettas, även företag! – Cypern blev mallen för hur man ska rädda bankerna i Europa trots alla löften om att så inte skulle bli fallet.


Juli:

Game Over Muhammad Mursi – Nånstans här började det gå utför igen för Egypten under året:

NSA på besök hos studenter på universitet för att rekrytera, blir istället förhörda om senaste tidens läckor av Edward Snowden – NSAs PR-kampanj gick inte riktigt som de hade tänkt sig…
All your data are belong to the NSA – Humor är viktigt, så varför inte skämta om NSA…
Dokument Inifrån: Med pensionen som insats (eller historien om den största blåsningen svenska folket gått på) – En dokumentär om pensionen och hur den inte är att räkna med på äldre dagar.
Helgklipp: ”Investing in the new normal” – Ännu ett klipp om börsklimatet och ekonomin:


Augusti:

Dags att sammanfatta #Semester2013 – Det var dags att sammanfatta sommarens semester.
SVT gräver i arkivet: hittar ett 20 år gammalt klipp där landsfader Reinfeldt talar om sin bok ”Det sovande folket” & hur han vill avveckla bidragssamhället – SVT hittar ett klipp där nuvarande statsminister, Fredrik Reinfeldt, sammanfattar sin bok ”Det sovande folket”.
Ni ville se det, här är det: Mitt (första) fallskärmshopp på bild – Mer personliga blogginlägg, nu om mitt fallskärmshopp (tandem).
Hjälmarna på! I bästa fall har ni en funktionell huvudbonad i värsta fall är det något riktigt riktigt stort på gång – Amerikanska presidenten samlade folk från finansiella institutioner och banker för samtal.
F.d. Lundsberg-elev om klasskillnader i Sverige: ”Enligt sociologer har vi inte det” – Vi har inga klasskillnader, åtminstone inte enligt en f.d. lundsberg-elev.


September:

Tänk vad världen kan förändras på 20 år – Reuters fotograf sammanfattar 20 års fotografering i ett klipp:

Så här beskriver DN sajten Zero Hedge – Finansbloggen Zero Hedge är välkänd men nämns sällan, särskilt i svensk media. När den nämns i svensk media så är detta vad vi kan vänta oss.
Det börjar bli obehagligt nu – Rolf Porseryd uttalar sig om konflikten i Syrien, obehagligt!
José Manuel Barroso: ”Kolla vad vi lyckats åstadkomma” – Ja, kolla vad EU lyckats åstadkomma de senaste 5 åren… (se gärna kommentarer till Barrosso’s tweet…)


Swedbanks kunder i hela landet som gjort bankomatuttag 11:e september har blivit utsatta för tekniskt fel som gjort att det dragits dubbelt – Swedbank tog för mycket pengar från ditt (och mitt) konto…
Kevin Mitnick om Edward Snowden och mycket mer – Urhackaren Kevin Mitnick om bl.a. Edward Snowden.
HSBC fortsätter tvätta pengar åt bland annat Hizbollah – Vad många inte vet om storbankerna och framförallt HSBC.
Hur ekonomin fungerar på 30 minuter – Ett klipp som förklarar hur ekonomin fungerar på 30 minuter:


Oktober:

USA stänger butiken – Och så slog USA i sitt skuldtak och man fick ”stänga butiken” ett tag…

Man kan inte säga exakt när Sverige går in i en bolånekris men man kan säga med säkerhet att det kommer göra ont – Det förbereds för en bolånekris i Sverige…
Fitch hotar sänka USAs kreditbetyg – Tomma hot eller bara spel för galleriet, någon sänkning blev det dock inte.
Hoppsan: EU-förslag om bankakut strider mot subsidiaritetsprincipen – Hoppsan!
USA ställer in betalningarna och dollarn kollapsar – En repetition då klippet visats förut på bloggen men ett tänkbart scenario hur en dollarkollaps skulle kunna se ut:

Vilken soppa! Europeiska kommissionen börjar få slut på pengar om inte en kompletterande budget godkänns denna veckan – Det man inte trodde var möjligt var nära att hända. Europeiska kommissionen började få slut på pengar.
Tyskland till USA: Was ist das? – Tyskland reagerade på USAs avlyssning.
Sluta bevaka oss! – Skådespelare och många andra gjorde ett upprop mot avlyssningen.
Ni undrar förstås om huruvida EU-kommissionen ställer in betalningarna eller ej? – Hur var det nu med Europeiska Kommissionen och de inställda betalningarna?
Russel Brand: ”De enda system vi kan använda är de som på ett rationellt vis tjänar planeten först, sedan hela mänskligheten” – Skådespelaren och underhållaren Russel Brand talar ut om ekonomin, politik och inte minst rösträtten:

Hur trollar man bort $5 biljoner USD från amerikanska statsskulden? Enkelt! Man slutar räkna in det i statsskulden! – En udda lösning på USAs problem med den skenande statsskulden.


November:

OT: Vi avbryter ordinarie sändningar för lite underhållning eller upplysning om du tittar för mycket på Idol – Lite musik fick distrahera er läsare från ordinarie blogginlägg.
Nigel Farage: Du kan stoppa dessa mörka krafter, Herr Van Rumpoy – Nigel Farage ber Herman von Rumpoy om det omöjliga:

Max Keiser om korporativism, rösträtt och utrotningsekonomin – Utrotningsekonomin kom på tapeten och kommer bli än mer aktuellt framöver.
Humorsöndag: En av årets största PR-katastrofer blir youtube-satir – JP Morgan försökte bättra på sitt anseende, misslyckas brutalt.
NASA/JPL upptäcker tre asteroider varav två är några av dom största man upptäckt sedan 1983 – NASA/JPL upptäcker tre stora asteroider.
Alan Greenspan: Vi kan alltid trycka mer pengar – Alan Greenspan, en av hjärnorna bakom den största finanskrisen under detta århundradet uttalar sig om centralbankernas möjligheter.
WHO: Greker lät sig smittas med HIV för att få ut ett bidrag på €700 i månaden – WHO släpper en rapport som skapade rubriker.
Ordningen återställd: WHO tar tillbaka påståendet att greker smittade sig själva med HIV för att få bidrag på €700 i månaden – Och så drog WHO tillbaka sin rapport och sitt påstående.
LIVE (Uppdaterat): Följ kometen #ISON medan den passerar nära solen
Globala maktfördelningen sammanfattad med en enda bild – Humor är viktigt så…

För din dagliga dos av propaganda från EU: Sammanhållningspolitiken – Lite mer propaganda från EU:


December:

”CIA är inblandat i spridningen av Bitcoin” – Ännu en konspirationsteori som snart blir konspirationsfakta?
Brittiske parlamentsledamoten Michael Ellis till redaktören på The Guardian: Om du känt till Enigma-koden, hade du kommunicerat den vetskapen till Hitler? – Redaktören på The Guardian ställs mot väggen för Snowden-avslöjandena:

Dags för återbäring av TV-licensavgiften: Framgångsfällan – Det var dags för återbäring av TV-licensavgiften.
RIP Nelson Mandela – Och så gick Nelson Mandela ur tiden
De små tingens betydelse i livet (och för livet) – En personlig reflektion.
God jul & Gott nytt år – Just det!
En asteroid passerade jorden på mycket nära håll dagen innan julafton – Många missade detta men egentligen en icke-nyhet, icke desto mindre intressant.
Glenn Greenwald talar om avlyssningsskandalerna med EU:s utskott för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor – Journalisten som avslöjade läckorna från Edward Snowden talade till EU:s utskott för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikesfrågor.
Helghumor: 12 föremål som TSA ej tillåter på sina in- och utrikesflyg – Det var viktigt med humor så här fick det bli 12 föremål som ej fick tas med på flyg från amerikanska flygplatser:

Taggad med:
 

Årets första inlägg ägnar jag åt följande Tweet. Troligen har kontot hackats av Syrian Electronic Army, förkortat SEA.
Utan vidare kommentarer…

Uppdatering: Som väntat så bekräftar Financial Times att Skype fått sitt twitterkonto hackat:

Källor:
https://twitter.com/Skype/status/418495453471068161
https://twitter.com/FT/status/418504527621652480

Taggad med:
 

Via @zerohedge

12 föremål som TSA ej tillåter på sina inrikesflyg (och utrikesflyg):

Taggad med:
 

I klippet nedan talar Glenn Greenwald till EU:s utskott för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Klippet är nästan 1,5h lång men väl värd att se. För er som inte vet vem Glenn Greenwald är så är han f.d. The Guardian journalisten som intervjuade Edward Snowden och det är hans artiklar via The Guardian som avslöjat alla skandaler kring avlyssning av NSA/GCHQ m.fl.

Han pratar framförallt om skillnaden om att lyssna av telefonsamtalen eller bara samla metadata om samtalen. Mycket intressant framförande!

Taggad med:
 

Eftersom jag är hyfsat intresserad av astronomi och har en förkärlek till allting som rör rymden så följer jag också de uppdateringar av förbipasserande rymdstenar, bumlingar (egen definition) och asteroider som NASA/JPL spårar genom olika projekt.

Av en händelse så passerade en mindre asteroid, bara 1,4 – 3,1 meter i diameter, jorden den 23:e december. Hastigheten har skrivits till 10,52 km/s. Den hade troligen brunnit upp i atmosfären men det är värt att notera avståndet som endast var 0,07 månavstånd, vilket är motsvarande drygt 25000 km. Låter som mycket men i rymdmått mätt är det ett mycket mycket kort avstånd från jorden.

Tittar man på storleken av övriga asteroider som passerar dagligen så rör det sig om avsevärt större objekt. Många är tiotals meter i diameter men en hel del är flera hundra meter i diameter. En del passerar också inom ett månavstånd från jorden.

Vill man kan man alltid se vilken ödeläggelse en meteorit av storleken 20 meter i diameter orsakar som referens. Vi har ett färskt exempel på detta från Ryssland i februari i år (2013) då en meteorit slog ner i uralbergen och orsakade en hel del förödelse.

Se klipp från Ryssland nedan (från flera olika inspelningar) där man kan se effekterna av nedslagen (3 platser).

Källor:
http://ssd.jpl.nasa.gov/sbdb.cgi?sstr=2013%20YB;orb=1

Taggad med:
 

God jul & Gott nytt år

Den 24 december, 2013, i Allmänt, Livslust, av MFC

Jag vill börja med att önska alla läsare, bloggrannar & övriga besökare en god jul & ett gott nytt år! Kör försiktigt om ni ska ut o köra i trafiken!

Det har varit ett intressant år och nästa år kan bli minst lika intressant med både riksdagsval och val till EU-Parlamentet!

Varma julhälsningar
MFC/Centrifugen

Taggad med:
 

På tal om de små tingens betydelse i livet (för livet också)…

Idag för tre år sedan låg min dåvarande hustru, Lotta, döende i cancer och hade timmar kvar att leva. Jag minns att jag pratade med kärlkirurgen på CLV som sa att man väntade på besked från SUS/MAS om huruvida man skulle göra ett ingrepp eller ej på Lotta. Kärlkirurgerna och experterna på SUS/MAS ville gå på julledighet men satt i möte om ingreppet. Strax innan de skulle gå hem gav de klartecken för ingreppet som räddade min hustrus liv den kvällen, den julen och det året.

Dessa minuter när kärlkirurgerna satt på mötet och senare fattade beslutet för ingreppet förlängde livet på min lilla Lotta med hela tre veckor. Det betydde att jag fick tid att samla familj, vänner och bekanta för att ta ett sista farväl.

Ingreppet innebar att man satte in ett filter, ett så kallat Cava-filter, som förhindrade att proppar spred sig längs blodkärlen upp till lungorna och hjärtat. Filtret är mycket litet men betyder så mycket. Lotta var också den första patienten på CLV som fick denna typ av filter implanterat.

Övrig läsning i ämnet:
https://www.cookmedical.com/data/IFU_PDF/I-CELECT-PERM-UNI-0805-351-01EN.PDF

En film som visar hur filtret placeras i venen (klicka på fliken ”Resources”)
https://www.cookmedical.com/product/-/catalog/cook-celect-vena-cava-filter?ds=dc2f0d29-940c-4d6b-a891-03dfbd8c3955#

En artikel från 2002 från läkarteamen på MAS:
http://ltarkiv.lakartidningen.se/2002/temp/pda25685.pdf

Nedan finns en bild på filtret
Cava-Filter

Taggad med:
 

RIP Nelson Mandela

Den 6 december, 2013, i Politik, Samhälle, av MFC

Nelson Mandela har gått bort.

Det strömmar in kondoleanser till Sydafrika samtidigt som hyllningarna för hans insatser mot förtryck och apartheid inte vill ta slut.
Amnesty International har satt ihop en kort film till hans minne som kan vara ett bra sätt att minnas hans liv och vad han kämpade för.

Från Amnesty International:

It’s impossible to imagine a world without Mandela. His death will leave a massive hole, not just in South Africa but around the world.

He was a truly global leader who repeatedly rejected every injustice in the cause of human rights. He simply refused to accept injustice — and his courage helped change our entire world.

Mandela’s life of political struggle and self-sacrifice became and remains an example to millions around the globe.

In November 2006, Amnesty International declared Nelson Mandela an ‘Ambassador of Conscience’ in recognition of his work over many years of speaking out against human rights abuses not just in South Africa but around the world.
Accepting the award Mandela said: ”Like Amnesty International, I have been struggling for justice and human rights, for long years. I have retired from public life now. But as long as injustice and inequality persist in our world, none of us can truly rest. We must become stronger still.

On the same occasion the organization presented Nelson Mandela and the Nelson Mandela Foundation with five volumes of public reports and campaigns issued by Amnesty International between the 1960s and 1994 on human rights abuses in South Africa.

In accepting the Ambassador of Conscience award, Nelson Mandela graciously acknowledged Amnesty International’s contribution in the fight for human rights — despite the controversial decision taken in the organization’s early years not to adopt him as a ‘prisoner of conscience’ — someone imprisoned solely for the peaceful expression of his or her beliefs.

That decision came in 1964 when he was sentenced to life imprisonment at the conclusion of the Rivonia Trial for offences relating to the ANC’s decision to move towards armed struggle against the apartheid regime.

This meant that Amnesty International’s members could not campaign for his automatic release as non-violent prisoner of conscience, as they had done when he had previously been sentenced to five years imprisonment for leaving the country illegally and ”inciting” people to strike.

The decision followed a prolonged and heated internal debate within Amnesty International and was commented upon by the then-Secretary General of the organization:

”We recognize, with great sympathy, that where a Government has shown itself contemptuous of the Rule of Law and impervious to peaceful persuasion, that those to whom it has denied full human rights as set out in the United Nations Declaration, may feel or find themselves forced into a position in which the only road to freedom is violence. Such people, though they cannot qualify for adoption as Prisoners of Conscience within the definition of Amnesty International, can be, and often are, our active concern on humanitarian grounds.”

Of course human rights law is not a fixed quantity and as it has evolved so has Amnesty International’s approach, since calling for the release of prisoners charged with offences which violate the principle of legality and who have been subjected to unfair trials in a context of political repression.

Unjust systems cannot deliver just verdicts or just sentences. The justice system in which Mandela was tried under apartheid was founded on racism and did not provide him with a fair trial, nor could it possibly have done so.

Det är dags för återbäring av TV-licensavgiften!

Denna gången är det dokumentären ”Framgångsfällan” som ställer frågorna: Vad är framsteg? Har vi gått in i en framstegsfälla (eng: progress trap) på global skala?

Notera att dokumentären borde hetat framstegsfällan men man valde framgångsfällan. Spelar mindre roll sett till helheten då problemen den berör lyfts upp och behandlas.

Filmen belyser flera av de problem som vi kommit att vänja oss vid och även de hot som vi står inför. Man behandlar många ämnen och ord som tekniknaivism (även om ordet i sig själv inte nämns), befolkningstillväxt, ändliga resurser och korruption

Dokumentären är tillgänglig fram till och med 2:a januari.

Tipstack till @cckid7

Klicka på bilden för att komma till dokumentären
Framgångsfällan

Källor:
http://www.svtplay.se/video/1647931/framgangsfallan
http://en.wikipedia.org/wiki/Progress_trap
https://twitter.com/cckid7/status/408326727287713792
http://www.imdb.com/title/tt1462014/