Ett antal frågeställningar uppstår när man diskuterar de kriser som vi kan tänkas stå inför. Några av dem är störningar i livsmedelsförsörjningen, de scenarion som kan tänkas orsaka detta och hur detta påverkar vårt liv. Detta är i allra högsta grad aktuellt då vi importerar drygt hälften av all mat.

En del av av frågorna som tas upp i det 45-minuter långa seminariet med Civilförsvarsförbundet i Almedalen i somras:

 • Om vi vid en krissituation har vår livsmedelsförsörjning tryggad?
 • Det finns ingen målsättning för Sveriges jordbruksproduktion
 • Det finns ingen nationell livsmedelsstrategi i Sverige
 • Låg försörjningsgrad, ligger på 50% ungefär
 • Finns ingen myndighet med ett samlat försörjningsansvar
 • Finns inget beredskapslager
 • Problematiken kring Just-in-time-leveranser
 • Inga politiker som talar om att försörjningsansvaret ligger på invånarna

Det finns ett antal positiva saker man kan ta med sig från seminariet.

 • Fler och fler kommuner och län tar upp livsmedelsförsörjning i sina risk & sårbarhetsanalyser
 • Livsmedelsförsörjning blir mer o mer aktuellt i media och människor görs medvetna om problematiken
 • MSB kommer [förhoppningsvis] i år att köra en kampanj för att informera allmänheten om ansvarsfrågan vid kriser

Intressant är också jämförelsen med Finlands livsmedelsberedskap en bit in i klippet. Finlands historia bidrar i stor utsträckning till deras synsätt på livsmedelsförsörjningen och deras beredskap för att hantera störningar i detta. Bland annat talas det om resiliens och samhällets förmåga att möta de utmaningar som störningar i livsmedelsförsörjningen orsakar. Mycket intressant seminarium vars innehåll och ämnen når allmänheten i större utsträckning inom en nära framtid.

För övrigt släpps en viss bok på måndag som kan vara värd att införskaffa i sammanhanget.

”Enjoy”

Källor:
http://cornucopia.cornubot.se/2012/06/underskott-pa-mat-i-europa.html
https://www.youtube.com/watch?v=cPgGberQpJU
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/sverige-utan-krisplan-for-matforsorjning_8008626.svd
https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/27331.pdf
http://cornucopia.cornubot.se/2011/03/jit-samhallet-klarar-en-vecka.html

Glöm NSA, så här fungerade Stasi

Den 10 augusti, 2014, i Politik, av MFC

Dags för en historielektion för att påminna oss om hur en polisstat fungerade på riktigt i delade Tyskland, främst östtyskland. I det 20-minuter långa klippet går Hubertus Knabe igenom hur östtyska säkerhetstjänsten Stasi fungerade och hur han själv drabbades av dess bevakning. Han ger oss en kuslig påminnelse om vad som varit och varför vi ska vara på vår vakt så det inte upprepas igen. Han förklarar också skillnaden mellan NSA och Stasi och det lär förvåna en del men vi ska komma ihåg att vi lever i en demokrati eller ”demokrati” om ni vill och det gör hela skillnaden idag mot hur det var då. Det återstår förstås att se hur framtiden ser ut om/när det politiska klimatet hårdnar, åsiktsfrihet begränsas och inskränkningar i våra friheter tar form.

Källa:
https://www.ted.com/talks/hubertus_knabe_the_dark_secrets_of_a_surveillance_state
http://sv.wikipedia.org/wiki/Ministeriet_f%C3%B6r_statss%C3%A4kerhet

Taggad med:
 

Tidens tecken

Den 3 augusti, 2014, i Politik, Samhälle, av MFC

Mycket kan sägas om händelserna som nu utspelar sig men ibland, bara ibland, händer det något som påminner oss om allas lika värde. Som när Vladimir Putin får fågelexkrement på sin kostym under sitt tal av invigningen av ett monument för att minnas första världskriget.